" />
Η τιμή χρυσού και ασημιού στο χρηματιστηριο
goldcharts
silvercharts

Charts Gold and Silver

Gold / Silver Ratio (Index GSR) - What's this?

The graph below shows the price of silver in real money (i.e. gold).

The Price of Silver in Real Money:

Gold / USDollar

Gold / EURO

Silver / USDollar

Silver / EURO

EURO / USD