Η τιμή χρυσού και ασημιού στο χρηματιστηριο
gold
silver

Από την εποχή της Αρχαίας Ρώμης για κάθε χρυσό νόμισμα θα έπρεπε κάποιος να καταβάλει 15 αργυρά νομίσματα.

Η αναλογία αποθεμάτων εξόρυξης αργυρού σε σύγκριση με τον χρυσό είναι 1 προς 15. Από την εποχή της Αρχαίας Ρώμης για κάθε χρυσό νόμισμα θα έπρεπε κάποιος να καταβάλει 15 αργυρά νομίσματα. Στις ημέρες μας αυτή η αναλογία έχει ανέβει στο 1 προς 75. Αυτό σκιαγραφείται καθαρά στο διάγραμμα δείκτη GSR (Gold-Silver Ratio)


Σύμφωνα με όλους ανεξαιρέτως τους Οικονομικούς Αναλυτές η ασυμφωνία μεταξύ τιμών και αποθεμάτων (χρυσού και ασημιού) δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που καθιστά το Ασήμι ως ένα πολύ ελκυστικό επενδυτικό προϊόν είναι ότι σε αντίθεση με τον Χρυσό, το Ασήμι χρησιμοποιείται στην Βιομηχανία. Επί παραδείγματι, χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλιακών πάνελ, στις επίπεδες οθόνες, επίσης χρησιμοποιείται ως καταλύτηες για την παραγωγή πολυμερών κλπ.
Στον Κόσμο των Επενδυτικών Πολυτίμων Μετάλλων, όπως συμβαίνει επίσης και σε κάθε άλλη αγορά, υπάρχουν πολλές τάσεις. Αυτή που αξίζει να σημειώσουμε είναι η ακόλουθη.
Όταν η τιμή του Χρυσού αυξάνεται κατά 10% η τιμή του Ασημιού αυξάνεται κατά 20%. Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχει πτώση. Δηλαδή εάν ο Χρυσός πέφτει 10% το ασήμι θα πέσει 20%.
Έτσι μεταξύ των Επενδυτών υπάρχουν δημοφιλείς εκφράσεις όπως:
«Η Επένδυση σε χρυσό είναι Μερσεντές ενώ οι επενδύσεις σε Ασήμι είναι Φερράρι».
ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Εάν περιμένεις αύξηση στην τιμή του Χρυσού αγόρασε Ασήμι. Εάν περιμένεις Πτώση στην Τιμή του Χρυσού αγόρασε Δολάρια.
Στο πιο πάνω διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι το 2010 ο δείκτης GSR ήταν πάνω από 60 ενώ το 2011 ήταν περίπου 30. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Ορισμένοι επενδυτές, είχαν μετατρέψει το Χρυσό τους σε Ασήμι. Για κάθε Χρυσό Νόμισμα το 2010 είχαν πάρει 60 αργυρά νομίσματα. Όταν το 2011 ο Δείκτης έπεσε στο 30 έκαναν ανταλλαγή αντίστροφα δηλαδή μετέτρεψαν τα Αργυρά τους Νομίσματα σε Χρυσά! Δηλαδή εάν ο επενδυτής το 2010 είχε 100 χρυσά νομίσματα το 2011 ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης είχε 200 χρυσά νομίσματα. Με αυτό τον τρόπο είχαν 100% κερδοφορία σε ένα έτος ενώ τα χρήματά τους είναι προστατευμένα αφού βρίσκονται επενδυμένα σε φυσικό χρυσό.  
Τα προαναφερόμενα αποτελούν ένα Εργαστηριακό Παράδειγμα υπολογισμού του Επενδυτικού Κέρδους με απόλυτα σωστά σημεία εισόδου και εξόδου από την αγορά και από τα δύο λαμβανόμενα επενδυτικά στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εργαστηριακό αυτό παράδειγμα δεν έχουν ληφθεί υπόψη το φορολογικό κόστος της επένδυσης. Είναι όμως γεγονός ότι το 60%, το 40% ή ακόμη και το 20% ετήσιο κέρδος σε μια σταθερή αξία ιστορίας 5000 ετών όπως είναι ο φυσικός χρυσός είναι ένα εξαιρετικό επενδυτικό αποτέλεσμα που δεν μπορεί να το προσφέρει καμμία τράπεζα στον κόσμο ιδιαίτερα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

We keep and respect the confidentiality of our clients and their investments. Due to this reason we kindly ask you to call and agree the time of our meeting in advance. This will allow us to avoid any problems in case if any appointments have been already booked before with other clients. This will also allow us to provide a proper service specially for you in terms of full confidentiality.

Store nameStore addressWorking hours
KDG GOLD & SILVER COIN PARTNERS LTD Apostolou Pavlou Avenue 7 8046 Pafos

Телефон: +357 26 22 10 30, +7 (495) 133-89-99
Факс: +357 26 22 12 68
E-mail: info@kdggold.com

Reg. Number HE323680 V.A.T Number 10323680P

Monday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Tuesday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Wednesday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Thursday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Friday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Saturday:  10:00–13:00

Sunday:  Closed