Η τιμή χρυσού και ασημιού στο χρηματιστηριο
gold
silver

Τα μικρά μυστικά των μεγάλων επενδυτών, ή γιατί τα πρώτα νομίσματα της σειράς είναι πάντα τα πιο ακριβά

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν χρυσά νομίσματα που είναι επενδυτικά και συλλεκτικά.


Η αξία του επενδυτικού νομίσματος - είναι μόνο η αξία των πολύτιμων μετάλλων που περιέχεται στο νόμισμα, συν μία μικρή προσαύξηση για την νομισματοκοπία και επιπλέων μικρά έξοδα, που συμπεριλαμβάνουν την ασφαλισμένη παράδοση στο σημείο πώλησης και η προμήθεια του αντιπροσώπου.


Η αξία του συλλεκτικού νομίσματος, λόγω προσαύξησης και λόγω της σπανιότητάς του, μπορεί να υπερβαίνει πολλές φορές την αξία του χρυσού που περιέχεται σε αυτό το συλλεκτικό νόμισμα.


Αλλά υπάρχει ένα άλλο είδος των χρυσών νομισμάτων, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν περίπου στη μέση - μεταξύ των επενδυτικών και των συλλεκτικών νομισμάτων. Είναι τα νομίσματα περιορισμένες κυκλοφορίας και οι σειρές περιορισμένης έκδοσης, για τις οποίες και θα μιλήσουμε σήμερα.
Η απάντηση στο ερώτημα: "Ποια είναι η διαφορά της περιορισμένης κυκλοφορίας ή ένα νόμισμα περιορισμένης έκδοσης", μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Στο έτος της έκδοσης, σχεδόν όλα τα νομίσματα περιορισμένης κυκλοφορίας και περιορισμένης έκδοσης είναι επενδυτικά. Κατά την περίοδο της έκδοσης η τιμή πώλησης και η αγοραία αξία των νομισμάτων περιορισμένης κυκλοφορίας και περιορισμένης έκδοσης , που περιλαμβάνονται στη σειρά, κατά κανόνα, δεν διαφέρει και πολύ από το κόστος των πιο συνηθισμένων επενδυτικών νομισμάτων.


Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, η σπανιότητα των νομισμάτων και, ακολούθως, η αξία των νομισμάτων αρχίζει να αυξάνεται. Από έτος σε έτος για να βρείτε αυτά τα νομίσματα στην αγορά γίνεται όλο και πιο δύσκολο, και η τιμή αγοράς της προσφοράς γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Και ούτω καθεξής,μέχρι τα νομίσματα αυτά μετακινηθούν από την κατηγορία των επενδυτικών στην κατηγορία των συλλεκτικών.

 

Οδηγία ΕΕ 98/80 / ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1998, με τις αλλαγές και προσθήκες, καθορίζεται με ετησίως ενημερωμένο κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που εμπίπτει στην κατηγορία των «Επενδυτικά χρυσά νομίσματα." Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, της ΕΕ, το χρυσό νόμισμα παύει να είναι πλέον επενδυτικό και γίνεται συλλεκτικό όταν, η τιμή αγοράς του νομίσματος υπερβαίνει την τιμή αγοράς του χρυσού που περιέχετε σε αυτό το νόμισμα,  περισσότερο από δύο φορές. Μετά από αυτό, η πώληση του νομίσματος, που έχει γίνει είδη συλλεκτικό νόμισμα αρχίζει να υπόκεινται σε ΦΠΑ.


Αλλά η ανάγκη για την καταβολή του ΦΠΑ και των σχετικών εξόδων, κατά την πώληση του, δεν νομίζω να προβληματίζει τον ιδιοκτήτη των νομισμάτων, η αξία των οποίων, μετά την εξαγορά τους, έχει διπλασιαστεί ή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.

Οι σειρές των επενδυτικών νομισμάτων έχουν μερικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, δεν καλύπτονται κατά κανόνα από το χονδρικό εμπόριο, « όσο πιο μεγάλη παρτίδα εμπορίου, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή ανά τεμάχιο."

Αντίθετα, πλήρης, ή όπως λένε οι επενδυτές, "κλειστές σειρές" εκτιμούνται πάντοτε περισσότερο από τις ελλιπής σειρές. Η μέση τιμή του κάθε ίδιου νομίσματος στην πλήρη σειρά είναι πάντα υψηλότερη, από τη μέση τιμή του κάθε ακριβώς ίδιου νομίσματος αυτής της σειράς, που αγοράζονται χωριστά.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αν ένας αγοραστής αποφασίσει να συλλέξει μια πλήρη σειρά αργότερα από ό, τι ήταν στη διάθεση του κοινού πριν, θα χρειαστεί να σπαταλισει ο χρόνο ψάχνοντας για το κάθε νόμισμα, που παρουσιάζονται σε αυτήν την σειρά, σε διαφορετικά μέρη. Ακομη θα αναγκαστεί να ξοδέψει χρήματα για την παράδοση του κάθε νομίσματος από διαφορετικά μέρη.

Γιατί οι περισσότεροι επενδυτές προτιμούν τα νομίσματα των σειρών; Το θέμα είναι ότι αυτά τα νομίσματα καποιο αγοραζοντας τα εχει δυο αξίες απο την μια η επενδυτική αξία, δηλαδή η αξία του χρυσού που περιέχεται στο νόμισμα. Απο την αλλη το εχει ως ενα νομισμά της σειράς το οποιο εχει μια προσαύξηση, ή όπως λένε οι επενδυτές, "το βραβείο" για την σπανιότητα το οποίο με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται.

Εάν, 10 χρόνια πριν, έχετε αγοράσει 6 χρυσά νομίσματα "Καναδικό φύλο Maple Leaf", όπως τη στιγμή της αγοράς, όπως και σήμερα, μετά απο10 χρόνια, η αξία των νομισμάτων αυτών θα είναι ίση με την αξία του χρυσού που περιέχεται σε αυτά και όχι περισσότερο.

Εάν ώμος, πριν από 10 χρόνια, έχετε αγοράσει 6 χρυσά νομίσματα με τη μορφή κάποιου είδους περιορισμένης έκδοσης ή περιορισμένη κυκλοφορίας, τότε σήμερα, λόγω της προκύπτουσας προσαύξησης για την σπανιότητα τους, με την πάροδο του χρόνου η αγοραία αξία των νομισμάτων αυτών μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο ή περισσότερες φορές από την αξίας του χρυσού που περιέχουν τα νομίσματα .

Φανταστείτε ότι είστε ιδιοκτήτης 6 νομισμάτων "Καναδικό φύλο Maple Leaf" και 6 νομισμάτων από κάποια περιορισμένης έκδοσης η περιορισμένης κυκλοφορίας σειράς πριν 10 χρόνια.

 Ποιο είναι το επενδυτικό πλεονέκτημα των νομισμάτων σας "Καναδικό φύλο Maple Leaf"; Το γεγονός ότι, όταν τα αγοράζετε, πληρώσατε για αυτά λιγότερο παρά για τα νομίσματα της σειράς.

Και ποιο είναι το πλεονέκτημα της επένδυσης σας για τα νομίσματα που είναι κάποιας σπάνιας και όχι ολόκληρης σειράς; Το γεγονός ότι, στην πώληση αυτών των νομισμάτων σήμερα, μπορείτε να πάρετε για αυτά μια πιο σημαντική υψηλότερη επενδυτική απόδοση, παρά τι θα μπορούσε να πάρετε από την πώληση των συνηθισμένων επενδυτικών νομισμάτων "Καναδικό φύλο Maple Leaf", στην καλύτερη περίπτωση.

 Ωστόσο, κάθε ραβδί έχει δύο άκρες, δύο πλευρές όπως κάθε μετάλλιο. Οι σειρές περιορισμένης έκδοσης και κυκλοφορίας, έχουν και αυτά κάποια κρυφά ελαττώματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

 

1. Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς για την πώληση αυτών των νομισμάτων και της τιμής στην οποία θα μπορείτε να τις πουλήσετε γρήγορα σε εξειδικευμένα καταστήματα νομισμάτων, είναι σημαντικά υψηλότερη, από την ανάλογη παραδοσιακή διαφορά (διάδοση) για τα συνηθισμένα επενδυτικά νομίσματα. Αλλά ακόμη και να πάρετε 1,5 τιμή του χρυσού από την πώληση μίας σπάνιας σειράς, αντί για μια τιμή του χρυσού, από την πώληση των συνηθισμένων επενδυτικών νομισμάτων, είναι επίσης πολύ καλά. Ειδικά στην πώληση μιας πλήρους σειράς των 6 ή περισσότερων νομισμάτων.

2. Σε περίπτωση των οικονομικών ή στρατιωτικών καταστροφών, η προσαύξηση για σπάνια χρυσά νομίσματα μηδενίζετε. Αρχικά αγορασμένα και λίγο πιο ακριβά, νομίσματα των σειρών, στην περίπτωση των οικονομικών κρίσεων, γίνονται ακριβώς το ίδιο συνηθισμένα κομματάκια χρυσού όπως το "Καναδικό φύλο Maple Leaf" και άλλα συνηθισμένα επενδυτικά νομίσματα που εκδίδονται κάθε χρόνο σε εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτός είναι ένας μικρός κίνδυνος των ήπιων επενδυτικών απωλειών. Ωστόσο, στο σχηματισμό του επενδυτικού χαρτοφύλακα, οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

  Η προσαύξηση για τη σπανιότητα του χρυσού νομίσματος είναι πάντα σε άμεση σχέση με την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Όσο καλύτερη είναι η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, τόσο υψηλότερη είναι η προσαύξηση για την σπανιότητα. Αντιστρόφως, όσο χειρότερη είναι η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, τόσο χαμηλότερη είναι η προσαύξηση για την σπανιότητα. Σε περίπτωση καταστροφών στην παγκόσμια οικονομία η προσαύξηση για την σπανιότητα γίνεται μηδέν. Περισσότερο επωφελούνται αυτοί, που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν σπάνια νομίσματα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και περίμεναν με αυτά, για να βελτιωθεί η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Τέτοιοι άνθρωποι είναι πάντα πολύ λίγη, και η ζήτηση για το, τι τους ανήκει και τι κατάφεραν να φυλάξουν στις δύσκολες στιγμές, μεγαλώνει με την αύξηση του παγκόσμιου οικονομικού δείκτη, με ταχύτερους ρυθμούς.

 Τώρα, παρά την οργή των έμπειρων επενδυτών, να αποκαλύψουμε το πέπλο της μυστικότητας, αποκρύπτοντας τη λαμπρή και ύπουλη δράση τους στον τομέα αυτό.

Ποια η διαφορά των δράσεων που κάνει ένας συνηθισμένος επενδυτής που επενδύει σε νομίσματα σειρών από τις δράσεις ενός έμπυρου εξελιγμένου επενδυτή;

 Ο συνηθισμένος επενδυτής αγοράζει σειριακά νομίσματα, καθώς αυτά καθίστανται διαθέσιμα από το Νομισματοκοπείο (συνήθως μία φορά το χρόνο), βήμα προς βήμα και χρόνο με το χρόνο. Αν τα νομίσματα σε μια σειρά είναι 6, τότε σε 6 χρόνια, ένας συνηθισμένος επενδυτής γίνετε ιδιοκτήτης πλήρους σειράς, για την οποία πλήρωσε το χαμηλότερο δυνατό (κατά την άποψή του) ποσό. Στην πιο μειονεκτική θέση είναι οι επενδυτές, που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν μια σειρά όχι από το πρώτο έτος, αλλά από το δεύτερο ή το τρίτο. Τότε, για να βρείτε το πρώτο νόμισμα της σειράς γίνεται όλο και πιο δύσκολο και κοστίζει κάθε χρόνο και περισσότερο.

 Οι έμπειροι επενδυτές δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους λάθη. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες πηγές πληροφοριών, που παρακολουθούν με προσοχή την έκδοση της νέας σειράς. Μετά την ανάλυση της κυκλοφορίας και την υποτιθέμενη αναβαλλόμενη ζήτηση, οι έμπειροι επενδυτές αρχίζουν να δρουν γρήγορα και αποφασιστικά, σαν επενδυτικές ειδικές δυνάμεις. Μαθαίνοντας για την επερχόμενη έκδοση των επενδυτικών προοπτικών μιας νέας σειράς, για παράδειγμα, των 6 νομισμάτων, ο έμπειρος επενδυτής αμέσως ολοκληρώνει την αγορά των ... 6 πρώτων νομισμάτων μιας νέας σειράς. Μετά από αυτό, ένας έμπειρος επενδυτής ξεχνά αυτή τη σειρά και σαν ένα αρπακτικό, αρχίζει να παρακολουθεί και να πιάνει νέες προοπτικές σειρές. Αλλά για να κάνει ακριβώς το ίδιο - για να αγοράσει όλα τα πρώτα νομίσματα της σειράς, σε ένα ποσό όχι μικρότερο, από εκείνο που δηλώνεται από τον κατασκευαστή τον αριθμό των νομισμάτων σε πλήρη σειρά.

 Όταν η έκδοση της σειράς ολοκληρώνεται, στα χέρια των απλών επενδυτών που είναι πάντα η πλειοψηφία, βρίσκονται πολλές ανολοκλήρωτες σειρές. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν τα πρώτα νομίσματα της σειράς. Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, η σειρά είναι μια σειρά μεγάλης αξίας, μόνο όταν είναι πλήρες. Οι συνηθισμένοι επενδυτές επιδιώκουν μαζικά να κλείσουν τις σειρές τους (για να τις κάνουν συμπληρωμένες) και έτσι αρχίζουν την αναζήτηση των πρώτων νομισμάτων της σειράς. Αλλά ως τότε, η κοπή τους έχει ήδη σταματήσει εδώ και καιρό. Ώμος οι έμπυροι επενδυτές, που γέμισαν τις τσέπες τους με πρώτα νομίσματα της σειράς, δέχονται να πουλήσουν τα πρώτα νόμισμα , αλλά σε διπλάσια τιμή και δεν βιάζονται. Γνωρίζουν ότι το θήραμα είναι αναμενόμενο, σε κάθε περίπτωση. Όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο ακριβές γίνονται οι πλήρες σειρές. Όσο πιο ακριβές γίνονται οι πλήρες σειρές, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για τα πρώτα νομίσματα της σειράς, τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν βρίσκονται στα χέρια της πλειοψηφίας των απλών επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, η τιμή των πρώτων νομισμάτων της σειράς αυξάνετε, υπερβαίνοντας το ρυθμό αύξησης της τιμής των κλειστών σειρών και οποιαδήποτε άλλα ατομικά νομίσματα σε αύτη τη σειρά.

 Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα κατάσταση, ένας έμπειρος επενδυτής, απλά κάνει ανταλλαγή μόνο τα τρία από τα έξι νομίσματα της σειράς που του ανήκουν, με τα υπόλοιπα 5 νομίσματα της σειράς από το 2 ως το 6 νόμισμα.

Συνολικά, ένας έμπειρος επενδυτής αγόρασε τα πρώτα έξι νομίσματα. Για τα 3 από αυτά, ούτως ή άλλως, έλαβε 5 νομίσματα της σειράς, τα οποία δεν είχε προηγουμένως. Σε αυτά τα 5 νομίσματα, ο έμπειρος επενδυτής προσθέτει το πρώτο νόμισμα της σειράς, από τα τρία πρώτα νομίσματα, που του έμειναν μετά την ανταλλαγή "3 με 5". Ως αποτέλεσμα, ένας έμπειρος επενδυτής έχει στα χέρια του όλη την πλήρη σειρά των 6 νομισμάτων. Επιπλέον, έχει στην διάθεση του 2 από τα πρώτα νομίσματα της σειράς που του έμειναν, η αξία των οποίων είναι δύο φορές υψηλότερη από την άξια των τελευταίων νομισμάτων της σειράς ή την αξία του χρυσού που περιέχεται σε αυτά τα νομίσματα. Δηλαδή, τα δύο πρώτα νομίσματα που έχουν μείνει από την σειρά, ο έμπειρος επενδυτής τις πουλάει απλά σε τιμές αγοράς. Δηλαδή, στην τιμή των 4 τελευταίων νομισμάτων της σειράς ή στην τιμή των 4 συνηθισμένων χρυσών επενδυτικών νομισμάτων.

Με αυτό το τρόπο, ένας έμπειρος επενδυτής γίνετε κάτοχος μιας πλήρης σειράς νομισμάτων, πληρώνοντας για αυτήν την απόλαυση , συνολικά, μόνο το κόστος των 2 νομισμάτων αυτής της σειράς, το οποίο την διάρκεια της αρχής της έκδοσης της σειράς, ήταν ίσο με την τιμή του χρυσού και της συμβολικής (κατά τη στιγμή της κοπής) προσαύξησης για την σπανιότητα .

Έχοντας την πλήρη σειρά των νομισμάτων, στην τιμή των δύο νομισμάτων αυτής της σειράς που είναι 6 χρονών, έτσι ένας έμπειρος επενδυτής πουλάει τη σχηματισμένη με αυτό το τρόπο σειρά, σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Οι έμπειροι επενδυτές, τεθούν τη διαδικασία αυτή σε λειτουργία με τακτική βάση. Ο παραπάνω μηχανισμός επένδυσης, κυκλοφορεί σε ένα μεγάλο αριθμό από τα πρώτα νομίσματα διαφορετικών σειρών και επανειλημμένα αναπαράγετε σε όλες τις σειρές που έχουν προοπτική.

  Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, από την άποψη των έμπειρων επενδυτών, φαίνονται οι σειρές των νομισμάτων, η έκδοση των οπίων δεν είναι περιορισμένη σε ποσότητα, αλλά στο χρονοδιάγραμμα έκδοσης των νομισμάτων.


 Η κυκλοφορίες των νομισμάτων, περιορισμένες με το χρόνο έκδοσης, περιορίζονται με την τρέχουσα ζήτηση για αυτά τα νομίσματα. Αλλά μετά από την έναρξη κάθε νέου έτους, η προηγούμενη έκδοση του νομίσματος από τη σειρά, τερματίζετε. Στο νέο έτος ξεκινά η καινούρια παραγωγή των νομισμάτων της σειράς αλλά με ένα νέο σχέδιο. Με κάθε νέο έτος, αυτή η σειρά γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Επειδή πολλοί επενδυτές ή απλοί τυχαίοι αγοραστές γνωρίζουν την ύπαρξη αυτής της σειράς, αλλά ξεκινούν από το δεύτερο ή ακόμη και τρίτο έτος της έκδοσης των νομισμάτων.

 Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι με κάθε χρόνο που περνά, η ζήτηση για κοπή νομισμάτων του έτους, είναι υψηλότερη. Η καθορισμένη ζήτηση την διάρκεια του χρόνου, με την κυκλοφορία των νομισμάτων που εκδόθηκαν σε κάθε από τα επόμενα χρόνια, γίνεται μεγαλύτερη, από την κυκλοφορία του προηγούμενου έτος. Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της κυκλοφορίας της σειράς, ανάλογα με τη ζήτηση, έκοψαν 4000 νομίσματα, τότε κατά το δεύτερο έτος κόβουν 6000 νομίσματα με ανανεωμένο σχέδιο. Κατά το τρίτο έτος, σύμφωνα με την δημοφιλία της σειράς και την αυξανόμενη ζήτηση, η κυκλοφορία του τρίτου νομίσματος της σειράς αυξάνετε σε 8.000 αντίτυπα, και ούτω καθεξής. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των νομισμάτων, της σειράς που εκδίδετε με περιορισμένο χρόνο έκδοσης, είναι τρεις ή πέντε φορές μικρότερη από τον αριθμό του τελευταίων νομισμάτων της σειράς. Τα τελευταία νομίσματα μιας σειράς, κόβονται σε πιο μεγαλύτερες κυκλοφορίες, επειδή το χρόνο της έκδοσης τους , η σειρά τους είχε τελειώσει και έχει γίνει τρομερά δημοφιλής και γνωστή. Από μόνη της, μια τέτοια ανισορροπία στην κυκλοφορία των νομισμάτων κατά τη διάρκεια των ετών, σπρώχνει τις τιμές της αγοράς για το πρώτα νομίσματα της σειράς επάνω. Επειδή, σε μια τέτοια κατάσταση, τα πρώτα νομίσματα είναι τα πιο λιγοστά, τα πιο σπανιότερα και τα πιο πολύτιμα σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα σε αυτή τη σειρά. Πράγμα το οποίο οι έμπειροι επενδυτές εκμεταλλεύονται.


 Αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι οι έμπειροι επενδυτές – είναι συλλέκτες. Οι έμπειροι επενδυτές κάνουν το κόλπο με τα 6 νομίσματα που περιγράφεται πιο πάνω στο Παράδειγμα, σε μεγάλες κλίμακες. Στη συνέχεια, πωλούν με κερδοφόρο τρόπο την σχηματισμένη πλήρη σειρά, βγάζουν το κέρδος τους και συνεχίζουν το κυνήγι για νέο θήραμα, σε ασταμάτητη λειτουργία. Για τους έμπειρους επενδυτές, αυτό είναι απλά και μόνο επιχείρηση και τίποτα προσωπικό. Και, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, αυτή η επιχείρηση απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, τη γνώση, το κεφάλαιο κίνησης, υπομονή και συνεχή προσοχή.

*****

 

Αναδημοσίευση αυτού του υλικού προς όφελος των πραγματικών συλλεκτών και επενδυτών είναι ευπρόσδεκτη με κάθε τρόπο,αλλάμε την υποχρεωτικήαναφορά της αρχικής πηγής.

We keep and respect the confidentiality of our clients and their investments. Due to this reason we kindly ask you to call and agree the time of our meeting in advance. This will allow us to avoid any problems in case if any appointments have been already booked before with other clients. This will also allow us to provide a proper service specially for you in terms of full confidentiality.

Store nameStore addressWorking hours
KDG GOLD & SILVER COIN PARTNERS LTD Apostolou Pavlou Avenue 7 8046 Pafos

Телефон: +357 26 22 10 30, +7 (495) 133-89-99
Факс: +357 26 22 12 68
E-mail: info@kdggold.com

Reg. Number HE323680 V.A.T Number 10323680P

Monday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Tuesday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Wednesday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Thursday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Friday:  10:00–13:30, 15:00–18:00

Saturday:  10:00–13:00

Sunday:  Closed