Η τιμή χρυσού και ασημιού στο χρηματιστηριο
gold
silver

KDG GOLD TEAM συγχαίρει όλους τους πελάτες της που έχουν αγοράσει φυσικό χρυσό πιο κάτω από το σημερινό επίπεδο των τιμών!

12/04/2017

GOLD / USD

GOLD / EURO